Samarbejdspartnere

​Samarbejdspartnere:

- Børne og ungdomspsykiatrisk afdeling Holbæk

- Psykiater / sygeplejesker

- Sagsbehandler

-Familierådgiver

-Projekt Januscenter

-Psykolog Maja Ulrik ( kommer på opholdsstederne)

-Supervisor / Psykolog Anne Agerbo


Øvrige samarbejdspartnere:

  • Ekstern skole – Yderby
  • Folkeskoler
  • Special skoler
  • LOS

Vi har i flere år haft et samarbejde med  Yderbyskolen, og har medindflydelse på undervisningen og den pædagogiske linje på skolen.

Vi samarbejder med JanusCenteret, da vores børn bl.a. er indskrevet igennem denne  med deres problematikker. Der gøres brug af dennes  psykologer og psykiatere. 

Vi deltager i deres kurser og supervisioner der vedrører det enkelte barn på opholdsstedet.

Vi har en uddannet psykolog som supervisor til personalemøder og familieterapi. Hun underviser desuden personalegruppen. Vi er medlem af  LOS, og kan benytte os af deres ekspertise.