Værdigrundlag

Værdigrundlaget for vores opholdssteder kan bedst beskrives ved hjælp af nedenstående udsagn:

  • Vi ønsker at gøre en forskel.
  • Vi ønsker at møde mennesker, hvor de er.
  • Vi vil gerne gøre det der virker, og virker det ikke, så gør vi noget andet.
  • Børn og familier er selv eksperter på deres eget liv, og vi er deres redskaber til at udvikle deres egne ressourcer.
  • Vi arbejder på at nå den livskvalitet, der er opnåelig for det enkelte barn.
  • Børn skal være aktive medskabere af det hjem, som de er en del af.
  • Alt sker i relationer; Man kan ikke være umulig alene.

Vi arbejder på at nå den livskvalitet, der er opnåelig for det enkelte barn.

Livskvalitet indeholder det hele menneske, lige fra økonomi, relation til familie og venner. Indre personlige forhold som selvbillede og emotionel grundstilling.
Det vil være et kendetegn, at barnet skal lære at bidrage, og nyde af fællesskabets glæder.

For os skal børn og unge være aktive medskabere af det hjem, som de er en del af.

Dette skal i praksis være således, at de bliver ansvarlige for deres del af hverdagens aktiviteter, for at løse sociale spørgsmål, og være en god kammerat, når en af de andre behøver hjælp.
Det har betydning for den enkeltes evne, at kunne gøre sig forestillinger om egne fremtidsdrømme, og være skabende i sin egen tilværelse.

Vi mener, at alle mennesker er ligeværdige individer.

Men ligeværd betyder ikke, at alle har lige meget magt, da vores positioner er meget forskellige.
I vores arbejde vil vi møde børnene/de unge med en holdning om, at anerkendelse og ligeværd er at respektere den enkeltes forskellighed.